Har du redan ett ID?

Logga in till Brf Galeasen - tryggt och säkert

Har du inget ID?

Skapa inloggning till Brf Galeasen - enkelt och gratis

Vad är det här?

Denna sida är ansluten till och drivs med hjälp av Socinets plattform.
När du har ett Socinet ID kan du använda det på alla Socinet-anslutna sidor. Läs mer
Sophantering och källsortering

Genom källsortering och återvinning utvinns användbar råvara och energi ur hushållets avfall. Detta ger stora miljövinster. Alla kan bidra till effektiv återvinning av material och energi genom att källsortera, det mesta av ditt hushållsavfall går att återvinna eller återanvända.

Varje bostad är utrustad med kärl för källsortering av hushållsavfall under diskbänken. Brännbart hushållsavfall är det avfall som i vanliga fall uppkommer i hushållet (hushållspapper, tamponger, blöjor, cigarettfimpar, dammsugarpåsar mm) och brinner utan energitillskott efter det att förbränningsprocessen startar. Matavfall är även det brännbart hushållsavfall men sorteras och slängs separat.

Brännbart hushållsavfall (restavfall) och matavfall slängs i de underjordiska sopkassunerna som är placerade på gården mot Storövägen.

Tidningar, glas, pappersförpackningar, metallförpackningar och plastförpackningar sorteras i miljörummet med entré mot gården beläget mellan gårdsentrén till trapphus 4 och Storövägen.

Grovsopor som till exempel möbler lämnas till någon av kommunens återvinningscentraler. För oss är det Brännbackens återvinningscental som gäller. För öppetider och övrig info tryck här.

För miljöns skull är det viktigt att alla i föreningen hjälps åt att sortera sopor, dessutom minskar det föreningens kostnader för sophämtning.

Brf Galeasen
brfgaleasenikanalstaden.se
JM - Hus att trivas i
www.jm.se